SUSE CaaS -alusta tehostaa ohjelmistokehitystä ja käyttöönottoa

16.05.2017
Kim Aaltonen

SUSE on tuonnut markkinoille täysin uuden Container as a Service (CaaS) -alustan, joka tehostaa ohjelmistojen kehitystyötä sekä nopeuttaa uusien ideoiden viemistä kehittäjiltä asiakkaiden käytettäviksi. Helposti hallittavalla, skaalautuvalla ja automatisoidulla alustalla voidaan yhdenmukaistaa ohjelmistojen kehitys- ja tuotantoympäristöjä sekä helpottaa ohjelmistokehittäjien ja järjestelmäasiantuntijoiden työtä.


“Ohjelmistoja käytetään ja kehitetään digitaloudessa kasvavassa määrin, ja ne pitää saada markkinoille yhä nopeammin. Ohjelmistokehitystä tehdään yhä enemmän erilaisilla konttitekniikoilla, mutta niiden hallintaan on liittynyt haasteita perinteisestä sovelluskehityksestä puhumattakaan. Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja kehittäneet Container as a Service -alustan, joka tarjoaa konttiympäristöihin hallittavuutta ja automaatiota”, sanoo SUSEn tuotehallinnan johtaja Matthias G. Eckermann. ”Olemme panostaneet myös käyttökokemukseen.”


SUSE CaaS -alustan pohjana on SLE MicroOS. ”Sen päälle tuomme uutena teknologiana Kubernetes -orkestrointityökalut suurtenkin konttimäärien hallintaan. Asiakas voi määrittää millä palvelimilla kontteja ajetaan sekä tasata konttien kuormia tai käynnistää automaattisesti uuden vikaantuneen kontin tilalle. Konfiguraatioiden hallintaan käytämme SaltStack -teknologiaa. Ohjelmiston asennus tuotantoympäristöön nopeutuu ja muutosten tekeminen tehostuu.”

 

Ratkaisuja kasvaviin vaatimuksiin

Eckermann korostaa SUSE:n valitsemaa lähestymistapaa alustan suunnittelussa. ”Käytämme jo vaativissa ympäristöissä hyväksi todettuja teknologioita, esimerkiksi RPM-paketointia CaaS -alustan jatkuvaan päivittämiseen ja koeteltuja tiedostojärjestelmiä tarjoamaan kilpailukykyisiä ominaisuuksia. Näin pystymme tekemään nopeita ’hotfix’-päivityksiä vaikkapa tietoturvan osalta sekä mahdollistamaan vaikkapa asiakaskohtaiset päivitykset. Asiakkaamme voivat hyödyntää monipuolisesti SUSE -konttiratkaisuamme mikropalveluiden toteuttamiseen.”


”Infrastruktuurimme avulla kehittäjät voivat keskittyä tehokkaammin ohjelmointiin, suunnitteluun ja innovointiin. Alustamme auttaa ympäristöjen optimoinnissa ja vapauttaa asiantuntijoiden aikaa tuottavampaan työhön. Uusien ajatusten viemistä liiketoiminnan ideariihestä kehittäjän kautta asiakkaalle voidaan parhaassa tapauksessa konttien avulla merkittävästi nopeuttaa.”


Vaikka kontit ovatkin monien suunnittelupöydällä uusia välineitä mietittäessä pyrkii SUSE tarjoamaan myös muita vaihtoehtoja sovellusten kehittäjien ja järjestelmiä operoivien tehokkaaseen yhteistyöhön. ”Tarjoamme asiakkaillemme aitoa valinnan vapautta käyttää heille parhaiten soveltuvaa teknologiaa, kuten nopeasti kehittyviä OpenStack-ratkaisuja jonka mukana tarjoamme myös konttien orkestrointipalveluja. Panostamme toki voimakkaasti CaaS-alustamme kehitystyöhön mutta SUSE:lla on tarjota paljon erilaisia välineitä kehittäjille, jotka pohtivat toimitusketjun tehostamista. Niistä hyötyvät kaikki, jotka tarvitsevat tietojärjestelmiä liiketoimintojensa kehittämiseen.”


Haluatko nähdä miten CaaS-toimii käytännössä?


Tule 8.3.2018 SUSE Expert Days -tapahtumaan, jossa paneudumme tarkemmin kontti- ja mikropalveluhaasteisiin, Matthias G.Eckermann esittelee CaaS-tuotteen sekä avaamme tarkemmin SUSEn näkemyksen ja työkalut tulevaisuuden ohjelmisto-ohjatuille konesaleille. Tutustu ohjelmaan ja osallistu tästä .

Tutustu tuotteeseen.

Tilaa SUSE uutiskirje